Contacteer ons  //  NL · FR

Disclaimer

1. Algemeen

Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V. (hierna « Henkel » genaamd) respecte(ert)ren het privéleven van de bezoekers van onze website(s). We willen u hierbij informeren over het type gegevens dat Henkel verzamelt en over de manier waarop deze gebruikt worden. U zult ook meer te weten komen over hoe u de juistheid van uw gegevens kunt controleren, maar ook de manier waarop u ze kunt laten wijzigen of verwijderen door Henkel. De gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de wetten tot de bescherming van de persoonsgegevens van het land waar de afdeling zich bevindt die zich bezighoudt met de verwerking van deze gegevens. We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze wetten nageleefd worden. Deze bepalingen betreffende de eerbiediging van het privéleven gelden niet voor de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de websites van Henkel.

2. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen enkel persoonsgegevens als u beslist om ze ons mee te delen of als u uw uitdrukkelijke goedkeuring geeft om deze gegevens te verwerken. In dat geval aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u onze website bezoekt, dan worden er automatisch bepaalde gegevens opgeslagen in onze servers met het oog op het beheer van het systeem of voor statistische doeleinden of beveiliging. Deze gegevens bevatten ondermeer de naam van uw internetprovider, in bepaalde gevallen uw IP-adres, de versie van uw browser, het besturingssysteem van de computer waarmee u onze website bezoekt, de website die u gebruikt wanneer u onze site bezoekt, de websites die u bezoekt op hetzelfde moment als onze website en, indien dit het geval is, alle zoektermen die u gebruikt om onze website te kunnen vinden. Afhankelijk van de omstandigheden maken deze gegevens het mogelijk om conclusies te trekken over bepaalde bezoekers van onze website. In deze context wordt er in ieder geval geen gebruik gemaakt van identificeerbare persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt nadat ze eerst geanonimiseerd werden. Indien Henkel uw gegevens aan een externe leverancier overdraagt, dan worden er technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat deze overdracht in overeenstemming is met de reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Als u ons uw persoonsgegevens vrijwillig meedeelt, dan worden ze gebruikt, verwerkt en/of overgedragen op een manier die strikt conform de wet is of beantwoordt aan de voorwaarden die u bij uw goedkeuring bepaald heeft. Bovendien dragen we uw gegevens enkel over als we hiertoe verplicht worden op bevel van de politie, het bestuur of het gerecht. Als er wijzigingen zijn in deze privacyverklaring, dan worden ze op deze website gepubliceerd. Zo weet u op elk moment welke gegevens we bewaren, en op welke manier ze verzameld en gebruikt worden.

3. Veiligheid

Henkel bewaart uw gegevens op een beveiligde manier, en neemt bijgevolg alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. De contractuele partners van Henkel hebben enkel toegang tot uw gegevens in het kader van de dienstverlening voor rekening van Henkel. Er werd contractueel bepaald dat ze deze informatie vertrouwelijk moeten houden en ze voor geen enkele andere doelstelling mogen aanwenden. In bepaalde gevallen zullen we uw gegevens toch moeten overdragen aan dochtervennootschappen van de Groep Henkel. In dit laatste geval worden uw gegevens eveneens in alle vertrouwelijkheid verwerkt.

4. Persoonsgegevens van minderjarigen

Het ligt niet in de bedoeling van Henkel om gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan veertien jaar. Indien nodig, dan zal Henkel op een gepaste plaats hun er expliciet op wijzen dat ze Henkel geen enkel type van persoonlijke gegevens mogen toesturen. Als de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers ontdekken dat hun kinderen persoongegevens hebben overgedragen aan Henkel en dat deze verwijderd moeten worden, dan vragen we hen om ons te contacteren op het hieronder vermelde adres (zie punt 6. hieronder). We zorgen ervoor dat deze gegevens zo snel mogelijk verwijderd worden.

5. “Cookies”

Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, maken we gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van uw computer bewaard worden, en ze zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. De informatie die deze cookies bevatten, dient bijvoorbeeld om de sessie te controleren, in het bijzonder met het oog op een verbeterde navigatie op onze website en voor een verhoogde gebruiksvriendelijkheid. De cookies waarvan we gebruikmaken, bewaren geen persoonsgegevens. De meeste browsers accepteren de cookies automatisch. Dit kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. U kunt op elk moment de bewaarde cookies van uw PC verwijderen door de tijdelijke internetbestanden te deleten (in de werkbalk “Extra” van de browser/ “Internet Opties”).

6. Uw wensen en vragen/ de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De geregistreerde gegevens worden door Henkel vernietigd nadat de wettelijke of contractuele periode verlopen is of als Henkel ze niet meer nodig heeft. Op elk moment heeft u uiteraard het recht om uw persoonsgegevens bij Henkel te wijzigen. Ook kunt u op elk moment uw goedkeuring intrekken betreffende het toekomstige gebruik of de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen, of voor eender welke andere verwachting die u heeft betreffende uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via e-mail of per post ter attentie van onze Corporate Communication bij Henkel Belgium N.V. of Henkel Nederland B.V., Esplanade 1, 1020 Brussel, België of Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein, Nederland. Gelieve ons eveneens te contacteren indien u wilt weten of we gegevens hebben verzameld die op u betrekking hebben, en in dergelijk geval, de inhoud van deze gegevens wil kennen. We zullen alles in het werk stellen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

7. Facebook Sociale Plug-ins

Onze webpagina’s kunnen plug-ins bevatten van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (“Facebook”). Dergelijke plug-ins zijn met name Facebooks “Like” of “Vind ik leuk”-knop. Wanneer u een van onze webpagina’s met een dergelijke plug-in bezoekt, zal uw webbrowser een rechtstreekse verbinding tot stand brengen met de Facebook-servers die uw webbrowser het signaal doorsturen om de plug-in weer te geven op het scherm. De plug-in geeft vervolgens aan de Facebook-server door welke van onze webpagina’s u hebt bezocht. Bent u lid van Facebook en tijdens het bezoek aan onze website aangemeld bij uw Facebook-gebruikersaccount, dan zal Facebook deze informatie koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u gebruik maakt van een van de plug-in functies (bijvoorbeeld klikken op de “Like”-knop of een opmerking achterlaten), zal deze informatie ook aan uw Facebook-gebruikersaccount gekoppeld worden.

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook en over uw rechten en mogelijkheden om in deze context uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook. Om te voorkomen dat Facebook uw bezoek aan onze website koppelt aan uw Facebook-gebruikersaccount, moet u uitloggen uit uw Facebook-gebruikersaccount voordat u onze webpagina’s bezoekt.

8. Double Click by Google

Met DoubleClick kunnen we gebruik maken van een dienst die relevante advertenties weergeeft, aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van cookies die geen persoonsgegevens bevatten. Het IP adres zal gebruikt worden voor het genereren van deze cookies. De cookies van DoubleClick maken gebruik van een pseudonym identificatie nummer die gelinked is aan je brower- , die de op je beeld verschijnende en aantrekkelijke advertenties controleert. Dit geeft Google en haar partners het recht om advertenties te laten verschijnen afgaande op voorgaande bezoeken aan Henkel webpagina’s of andere websites. Google verwerkt en slaat deze informati-e, verkregen via de DoubleClick cookies op op een server. De data zal alleen worden gedeeld met derden conform de wettelijke bepalingen met betrekking tot “gegevensverwerking” of conform de contractuele bepalingen met betrekking tot het verwerken van data. Door het bezoeken van de Henkel website, ga je akkoord met het gebruik van bovengenoemde data en de hierboven beschreven verwerking ervan door Google. Je kan voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen in je zoekgeschiedenis. Als je akkoord gaat met het gebruik van cookies in z’n algemeen, maar wanneer je je niet comfortabel voelt bij het gebruik van cookies door DoubleClick, volg dan de volgende link (www.google.com/settings/ads/onweb) en download en installeer een browser-plugin om de DoubleClick service van Google te deactiveren.