Contacteer ons  //  NL · FR

Disclaimer

Inhoud

Deze internetsite wordt u aangeboden door Henkel Belgium n.v., Havenlaan 16, BE 1080 Brussel. De informatie, die via deze internetsite over Henkel België (voortaan "Henkel" genoemd) en haar dochterondernemingen, te verkrijgen is, is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Henkel verstrekt de hier aangeboden informatie met uitsluiting van iedere expliciete of impliciete garantie. Met name wordt uitgesloten iedere impliciete garantie ter zake van het niet overtreden van de wet en het niet schenden van de eigendomsrechten van derden.

Bovendien aanvaardt Henkel geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van pagina's van derden die via hyperlinks op de website van Henkel geraadpleegd kunnen worden. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie zonder nadere aankondiging gewijzigd kan worden.

Auteursrecht

U wordt erop gewezen dat de naam en het logo van Henkel, evenals de namen en logo's van de op deze site genoemde producten van Henkel, wettelijk beschermde handelsmerken zijn. Het gebruik daarvan of van vergelijkbare tekens zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel is strikt verboden. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, databases, logo's en andere op deze site getoonde zaken zijn beschermd door internationaal auteursrecht. Het maken van kopieën, het aanpassen, wijzigen, vertalen, bewerken, openbaar maken, verhuren en het op andere wijze exploiteren van deze site of enig deel daarvan, ongeacht de wijze waarop, elektronisch, mechanisch of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel is strikt verboden. Het is u uitsluitend toegestaan daarvan een kopie voor persoonlijk gebruik te maken, met uitzondering van de foto's, waarvan geen kopieën gemaakt mogen worden. Iedere inbreuk op het vorenstaande zal aanleiding zijn tot het instellen van een civiel- of strafrechtelijke procedure.

Diversen

Alle geschillen met betrekking tot de website van Henkel zijn onderworpen aan Belgische recht en zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.